===========================================================================

Můj boj se sdružením výtvarných umělců keramiků Praha a podíl UPM na výstavě ke 130 letům SPŠK V Bechyni.

Napsal jsem13.5.2014 dopis čtyřem zástupcům těch organizací, kteří se na instalaci podíleli.  Nevím kým a nevím komu byl můj dopis zaslán jako dopis otevřený, bez mého vědomí. Myslel jsem si, že se špinavé prádlo má vyprat doma. Není tomu tak. Proto tento můj protest zveřejňuji na svých stránkách, aby nedošlo k nějaké mýlce. G.V.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

                                                                                    Netvořice  13.5. 2014
Vážení,
Dovolte, abych připomínkoval instalaci výstavy ke 130. výročí keramické školy v Bechyni. FENOMÉN - B

Všeobecné konstatování

Chápu, že s výstavou bylo dost práce. Takové množství práce by mělo být ovšem rozděleno tak, aby na každého z odpovědných připadl díl práce, který by mohl zvládnout. Alšova jihočeská galerie nemá jistě nouzi o kvalifikované zaměstnance. Myslím si, že v tomto případě manažerské rozdělování prácí jako takové selhalo. I přes všechna ujišťování na vernisáži a samochvály předřečníků bylo jasné všem přemýšlejícím mezi přítomnými, že instalace neodpovídá standardům, na  které byli návštěvníci sbírek zvyklí za PhDr. Milouše Růžičky. Původní instalační fundus galerie nebyl využit, ačkoliv instalace na takovém materiálu byly prověřeny letitými zkušenostmi. Krom toho i keramika nainstalovaná na původním mobiliáři dobře vypadala a byla nainstalována bezpečně. Lavičky, které původní sokly nahradily, jsou opakem toho, co jsem konstatoval.

Jsem jenom obyčejný hrnčíř, který ovšem instaloval mnoho vlastních výstav. Několikrát mi výstavu zahajoval právě Milouš Růžička. Ten se ovšem nikdy nezdržel toho, aby instalaci podle svého názoru neupravil. Na svých názorech trval a byl ochoten se o svůj názor pohádat a prosadit jej. Vždy zvítězil.

Zda můj kritický hlas vyslyšíte, je na vás. Třeba právě tento hlas řekne to, co si myslí mlčící většina, kdo si ale dnes chce dělat problémy?  

Konkrétně:

Jméno Gabriel Vach starší není mezi absolventy uvedenými v textu na internetových stránkách www. artceramics-cs/fenomen-b, není tam ani má keramika (tal. A+E a Hrnčíř s múzou) Na těchto stránkách je jen můj syn Gabriel Vach  mladší. Má tam své porcelánové  talíře se ztraceným dekorem.

I k instalace mé keramiky v galerii v Bechyni mám připomínky. Divák, návštěvník výstavy, není povinen, když si zaplatí vstupné, aby si při prohlídce musel k vystavenému předmětu kleknout a lehnout v tom případě, když si chce přečíst na popisce to,  co vlastně vidí. Takový způsob instalace ho trochu uráží.

V sálech galerie je dost stěn, aby keramika mohla viset ve výši očí.
Na stěně vedle Jaromíra Huji a Gustava Fifky, kterého jste mimochodem přejmenovali na Milana, je místa dost.

Budu rád, když přihlédnete k mým konstruktivním připomínkám a podáte mi zprávu, zda něco změníte.

                                      S pozdravem Gabriel Vach - keramik

257 44 Netvořice 8  –  tel. 732 282 911 mail. keramika.vach@tiscali.cz

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Napíšete, že se vám něco nelíbí a je to tady. Pani Hálová mi napsala - přikládám.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

> Komu: "'artceramics'" <artceramics@centrum.cz>
> Datum: 13.05.2014 07:43
> Předmět: Keramika - Vach
>

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vážený pane Vachu,

děkuji  vám za slova kritiky.

Tato kritika platí Uměleckoprůmyslovému museu, Alšově jihočeské galerii,

Střední uměleckoprůmyslové škole Bechyně, Sdružení výtvarných umělců keramiků,

Ditě Hálové, arch. Štěpánu Rousovi, Janě Hradcové.

Vezmeme si poučení, ale především pro spolupráci s vámi.

Protože jste charakter, můžete se další výstavy k 140. výročí,

případně správy webu SVUK ujmout osobně za stejných podmínek jako mi!

Ano, máte pravdu na výstavě a webu SVUK je mnoho nedodělků.

Vezmu si osobně poučení, že některým lidem se nemá ustupovat.

Tedy i konkrétně Vám. Nemusela by Vás instalace trápit ,

jako odborníka...ani další vystavující.

S přátelským pozdravem

Dita Hálová  

PS: Za Ottu Eckerta se na vás nezlobím... přeze mne se projít dalo!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Připomínka 

  (Tato důvěrná informace má zastrašit, nebo sdělit, víme toho daleko více dej si pozor Vachu. Nic nebrání tomu, aby se vrátili mocní z let minulých a nebo že by  jejich nástupci ??? )

Ve větě za slovy - za podmínek  jako mi - je vykřičník - opravdu, ten je tam na místě.

______________________ Původní zpráva: ________________________


>  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ZPRÁVY Z DOMOVA 

V novém letošním dubnovém vydání Netvořického zpravodaje měly být vytištěny staré články z minulého ročníku. Nestalo se tak, ačkoliv je to zapsáno v policejních protokolech.  V článku ,,U  nás v Netvořicích´´  a ,,Tříkrálová sbírka ´´schází dodané fotografie. Komentáře rady městyse k mým textům jsou prolhané a  na takové úrovni jako rada městyse.   Článek ,,Informace¨  nebyl vytištěn vůbec. Mluvčí policie ČR pan Vinčálek se tak do zpravodaje nedostal také.

PŘETISKUJI - TAKÉ BEZ FOTOGRAFIÍ.

--------------------------------------------------------------------

U nás v Netvořicích

Zastupitelstvo 19. 12. 2013 projednalo žádost občanů, ve které  žádali o zajištění bankomatu v Netvořicích. Žádost podle zákona o obcích 128/2000 Sb. § 16 měla být vyřízena do 60 dnů. Zastupitelstvo 13. 3. 2014 ve  svém programu tento bod vůbec nemělo v programu schůze. Až na schůzi samé  byl bod do programu zařazen.

Výsledek: Po 84 dnech od data podání občanské žádosti jsme se dozvěděli, že jednání proběhlo pouze s jednou institucí a bylo neúspěšné.

V poslední době si Rada obce  najímá na problematické občany a firmy advokátní kanceláře. Smlouvy s těmito advokátními společnostmi uzavírá starosta obce Jiří Kubásek. Firmu JUDr. Navrátila si  nechal schválit i  zastupitelstvem. Podle zprávy, která proběhla zastupitelstvem,  nás zastupování touto firmou  stálo teprve 40 000,- Kč.  Firma pana doktora, která byla do této doby neúspěšná, nyní  podala žalobu proti  prodloužení termínu dokončení bioplynové stanice Lhota. Žalovanými orgány jsou krajské a okresní instituce, které toto prodloužení povolily. V  případě úspěchu nebudeme platit najatou advokátní kancelář ani kancelář protistrany a ani náklady soudního řízení.

Za užívání obecních pozemků najal starosta na Antonína Marka advokátní kancelář Krejčík a Partneři. Ta jej  bude žalovat za užívání obecní cesty, kraje lesa a povodí potoka. Tato advokátní kancelář sice nebyla schválena zastupitelstvem, ale zájem obce je zájem obce. Kdo bude platit tuto kancelář v případě, že to obec prohraje?  (P.S. Najatí advokáti vymahají své peníze na osobách obviněných - nikoliv na těch, kteří si je bez vědomí zastupitelů objednali  - Netvořický kocourkov)

Na schůzi zastupitelstva 19. 12. 2013  jsme se dozvěděli, že za užívání obecního pozemku starosta obce neuzavřel smlouvu s panem Šírem, dokonce nevyvěsil ani záměr o pronájmu. Odhad škody za užívání  již zaploceného obecního pozemku se pohybuje kolem 1 200000,- Kč.

OSZ, KSZ, VSZ - jsou na staně silnějšího. Pravdu v tomto státě má ten, kdo má moc. Vše zaplatí  daňový poplatník, i my důchodci jsme poplatníci.

 

Stávající  územní plán  není opravdu ozdobou práce obecní rady. Není to levná záležitost a neměla by se tato práce svěřovat jenom zastupitelům a komisi k tomu určené. Zatím se nepodařilo přesvědčit radu o tom, že i veřejnost by mohla svými názory k rozvoji obce přispět. Schůzka by měla být  8. 4. 2014. Bude veřejná?

Rozhodl jsem se, že dotazy na radu obce budu pokládat prostřednictvím Netvořického zpravodaje. Sám bych  rád  některé otázky položil, odpovědi jistě budou zajímat i jiné  občany.


1. Kolik stojí roční osvětlení soukromého pozemku pana Mazzettiho? Kolik za období od výstavby jeho domů do dnešních dnů pan Mazzetti zaplatil? Jaký je nájem, na jak dlouhou dobu a komu bylo povoleno provozování  restaurace Na Radnici? Kolik obec platí měsíčně za  úklid záchodků a chodby,  které jsou vedeny jako záchodky veřejné?

Soukromý majetek

2. Jaký nájem, na jak dlouho a komu bylo schváleno užívání obecního rybníka ve Všeticích? Kdo užívá ke skládkování obecní pozemky na návsi, kolem obecní studny a váhy ve Všeticích? Budu rád, když budou doloženy poplatky za pět let.

Všetice – náves

3. Nejvíce z obecních volnočasových sportovišť je využívaná Ú – rampa na ploše bývalého  dětského dopravního hřiště.  Bezpečná přístupová cesta nebyla ani po deseti letech k tomuto hřišti vybudována.  Cedulka o tom, že hřiště,, odpovídá ´´bezpečnostním předpisům, není pravdivá. Co vzkáže Rada uživatelům?

Informace na hřišti s Ú - rampou

4. Hřiště TJ Sokol Netvořice se zamyká. 120 000,- Kč dostává Sokol z rozpočtu obce. Zamykat by se mohlo  snad jenom na noc.

Zámek je na dvířkách i vratech u hřiště.

Informace čtenářům Netvořického zpravodaje od rady městyse  bych si zkontroloval v obecním účetnictví osobně. Považuji to za svou zastupitelskou povinnost.  Rada se jistě bude bránit tím, že na otázky nemůže odpovědět do doby vytištění  tohoto zpravodaje. Nevadí, vážená rado. Stačí, když se tento článek objeví v Netvořickém zpravodaji. Do příštího vydání bude mít rada dost času k odpovědím. Jistě se příště osmělí více občanů a tato forma otázek a odpovědí pomůže zastupitelstvu a radě k tomu, aby mohl být městys řízen zodpovědně a se smyslem pro to, co občané opravdu  považují za důležité.  Jistě nebude problém vydat   Netvořický zpravodaj v takovém nákladu a o tolika stranách, které si otázky občanů zaslouží.                                                         G. Vach

----------------------------------------------------------------

TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA V NETVOŘICÍCH

Tříkrálovou sbírku pořádala Arcidiecézní charita Praha a její technické zabezpečení zajišťoval Městský úřad v Týnci nad Sázavou. Hlavním organizátorem byl Mgr. Pavel Špunda. Ten objel všechny koledníky, vybavil je zapečetěnými pokladničkami a vším potřebným.
V Netvořících se koleda uskutečnila  4. a 5. ledna 2014. Jako každý rok se na obchůzce podílela rodina Švecova - Anna, Stanislava a malý Milan. Za o.s. KOLNA chodila J. Šmídová, J. Brezovják, L.Vach, a G. Vach. Obejít celé Netvořice je pro koledníky náročné na čas i na hlas. Setkání s lidmi, kteří jsou ochotni  na charitu přispět, vyvolává na obou stranách příjemné pocity a zadostiučinění. Dát příspěvek pro ty, kteří se dostanou do finanční tísně, v čase po Vánocích je velmi symbolické a šlechetné. Vždyť vidíme všude okolo nás spoustu příkladů toho, jak jsou exekutoři nenasytní a bezcitní. Bohužel na tato mnohá přešlápnutí spravedlnost tohoto  státu často jen nečinně přihlíží. A právě Charita je v  takovýchto  případech často jen jediným východiskem. Stává se, že její pomoc je právě tou pomocí, která pomůže na poslední chvíli.

Zdá se, že důležitost vzájemné solidárnosti a křesťanské lásky lidé v Netvořicích chápou. Jsou na koledníky vlídní a jsou štědří. Po přepočítání peněz v pokladničkách na Městském úřadě v Týnci nad Sázavou bylo  v  první pokladničce 8.166,-Kč a v druhé  8.564,- Kč.
Všem dárcům, kteří podle svých možností do sbírky přispěli, patří velké poděkování za jejich skutek.

Malá úvaha na konci.
Možná , že by bylo dobré, aby si sbírku tohoto charakteru a v tomto čase zajistil úřad městyse  tak, aby peníze vybrané od místních občanů mohly být použity pro naše občany.
G.V.

------------------------------------------------------------------

Informace


V loňském roce se stalo,  že dva občané byli ve svých domovech přepadeni a okradeni. Jednalo se o starší občany - pana  J.B. z  Netvořic a pana  A.H. z  Maskovic, který začátkem ledna zemřel.

Kolem obou případů vzniklo mnoho dohadů. Ty vycházejí z kusých informací, které náčelník policie pan Sedláček z Týnce nad Sázavou nechtěl komentovat. Mluvčí policie pan por. Jakub Vinčálek se snažil o to, aby se v případu udělalo jasno a občané byli alespoň informováni a varováni o možném nebezpečí.

Z jeho zprávy, kterou jsem získal 25. března 2014,  uvádím:

1)      Případ krádeže a porušování domovní svobody z 16. srpna 2013 - Maskovice

Neznámý pachatel vnikl do rodinného domu neuzamčenými dveřmi, kde odcizil položenou tašku s obálkou, ve které se nacházela finanční hotovost ve výši 11 000 Kč, občanský průkaz a dva kusy náramkových hodinek. Tímto způsobem byla poškozenému způsobena škoda ve výši 12 000 Kč.

2)      Krádež finanční hotovosti z 28. srpna 2013 – Netvořice

Neznámý pachatel vstoupil do rodinného domu poškozeného pod záminkou nabízení uzenin. Ve chvíli, kdy se poškozený vzdálil z místnosti, neznámý pachatel proběhl domem do ložnice, kde z nočního stolku odcizil finanční hotovost 62 000 Kč.

V žádném z uvedených případů se nejednalo o skutek, při kterém bylo užito síly proti poškozenému. Poznatky prověřované policisty nevedly k určitým osobám. Ve výše uvedených případech nebyla prokázána shoda pachatele. To znamená, že každý skutek byl spáchán jinou osobou. Podle mých informací Policie České republiky spolupracovala po těchto případech se starostou obce Netvořice, který informoval občany Netvořic o výše uvedených případech v obecním rozhlase. Rozhodně tedy nedošlo k jakémukoliv utajování spáchaných skutků. Infomaci k jednomu z pachatelů Vám zašlu zítra.( P.S. Nic nezaslal)

S přáním hezkého dne     por.  Jakub Vinčálek.

Komentář: Různí důvěryhodní lidé o přepadeních mluví jako o přepadení s násilím. Mnozí viděli u pana A.H. zranění. Přepadení  tohoto poškozeného však podle těchto lidí nebylo jen 6. srpna. I policie v Týnci uváděla, že v Maskovicích byla u poškozeného několikrát. Zda bylo varování občanů vysíláno místním rozhlasem, nevím. Mohlo se však dát i na internet a do obecních vývěsek, kterých má obec dostatek.  Při jarním úklidu byla objevena  i peněženka pohozená za autobusovou zastávkou v Maskovicích. Byla bez peněz, ale zůstala v ní průkazka PTP (pomocně technické prapory) na jméno A.H. Nález byl dodán na OÚ v Netvořicích. V posledních dnech panu A.H.  nezištně pomáhal s donáškou jídla starosta obce Jiří Kubásek. Zda existuje podrobnější svědectví v protokolech k tomuto případu, nebylo zveřejněno.   G.V.

-------------------------------------------------------------------------------

Vážení, není nic staršího, než jsou staré noviny. To by se mohlo říci o mých příspěvcích do Netvořického zpravodaje, které měly být zveřejněny 29. 11. 2013.  Rada tyto články do zpravodaje nedala, ačkoliv měla. Troufám si tvrdit, že v článcích je stále přetrvávající pravda a bude dobře, když si moje názory na to, jak je vedena obec, budou moci občané  přečíst.

Návrhy rozpočtových opatření a perličky ze zápisu  zastupitelstva  městyse z 15. 10. 2013

Částky, které se z obecních peněz utrácejí,  musí být neustále kontrolovány a doplňovány tak, aby schválený rozpočet městyse odpovídal skutečnosti. Tak se činí na každém  zastupitelstvu. Tím se ovšem rozpočet stává stále více nepřehledným.  Jsou totiž vytvářeny k paragrafům v rozpočtu stále nové položky, které původně  schválený  rozpočet  neobsahuje. Rozpočet Základní školy Netvořice  § 3113, který byl již dvakrát navýšen, je nyní  2. 215 400.- Kč.  Na jeho vrub se  počítají úroky z úvěru, což činí 7000.- Kč a částka 65 400,- což jsou odměny pro MAS  Posázaví za vyřízení dotací. Částka by však  měla být 65 340,- Kč, ta byla totiž schválena zastupitelstvem. Jedna koruna v účetnictví  je chybou, natož korun šedesát.

Zdá se, že získávání dotací samých je lukrativní  práce  pro všechny zúčastněné. Pravidla rozdělování finančních prostředků  jsou nastavena podivně.  Zda je  to záměr, to se můžeme jenom domnívat.  Fakt je ten, že do rozpočtu městyse pro rok   2014 byla  jaksi napřed  pro Posázaví  schválena  částka 109 000,- Kč.  Posázaví  bude obci  provádět přípravu dotací a výběrových řízení. Specifikace podmínek spolupráce  v  zápisu není.
Další zajímavostí  je § 6171 – činnost místní samosprávy, kde se objevila položka  5194, která spadá pod § 3399, což jsou záležitosti kultury. Zde je připsána částka 3 500,- Kč. Ta byla  použita na nákup věcného daru k životnímu jubileu  zaměstnance  městyse Netvořice. Velice podivné odměňování,  i  kdyby to  bylo zdůvodnitelné, je  to  nemorální stejně jako placení odborových příspěvků z rozpočtu obce jeho zaměstnancům  ve výši 23 000,-Kč ročně z § 6171 místní samospráva, položka 5192. Změny v rozpočtu byly schváleny zastupiteli bez připomínek  15.10. 2013 - jsou skutečně platné?
Byl zvolen nový člen rady městyse, tím se stal Miroslav Šebek. Bude vykonávat funkci radního stejně jako Jiří Gabriel za 1280,- Kč měsíčně. Pan Adam Barták za VV  odešel z rady, ale mandátu zastupitele  se nevzdal  a bude vykonávat funkci předsedy kontrolního výboru i nadále. Jeho odměna  byla  2 515,- Kč.  O tom, jakou výši odměny bude nadále pobírat, jestliže už není v radě, se v zápise nedočtete. 
Pan Barták, stejně jako Miroslav Český, jsou předsedy nejdůležitějších výborů,  které  jsou pro chod samosprávy nepostradatelné. Ani jeden nemusí  chodit na radu městyse. Má smysl taková práce? Jaká stanoviska budou moci zastávat tito předsedové výborů, když budou mít jen zprostředkované informace z rady?
Vyúčtování nákladů za změnu územního plánu č.8 stálo  271 000,- Kč. Rozúčtování bylo provedeno jednotlivě  a  každý žadatel zaplatil  podle  metrů čtverečních, které získal. Systém zastupitelé schválili. Jenom starosta chtěl, aby podnikatelé platili ,,přísnější poplatky´´.  Jak to myslel,  ze zápisu nevyplývá.
Fakt je ten, že při rozúčtování poplatků byl jeden úspěšný žadatel opomenut, a tak to, co bylo schváleno pro jednotlivé žadatele, neplatí. Zůstala v platnosti  jen částka celková -271 000,-Kč,  ostatní  je  účetní chybou.
Myslím si  však, že propočet částek za metry čtvereční není spravedlivý. Spravedlivé by bylo, kdyby se jednotlivé metry čtvereční  pronásobily koeficientem jejich hodnoty a cena  projektových prací  se  rozdělila podle toho.  Jinou hodnotu má totiž louka, pole a jinou hodnotu má  parcela, na které stojí zkolaudovaný objekt, který unikl změnou územního plánu odstranění.

Zastupitelstvo městyse schválilo částku 1000,- Kč za pronájem deseti metrů čtverečních
obecního pozemku za rok.  Toto rozhodnutí   odpovídá platné vyhlášce.  Zda si však takový pronájem bude moci nájemce dovolit, záleží  na jeho úvaze a  možnostech.
Existuje totiž případ již  užívaného  pozemku  městyse p.č. 23/3  o celkové rozloze 264 m2. Za první tři roky by měl být pronájem  podle staré vyhlášky při úlevách - tedy 244m2 (3,-Kč/m2/den) 801 540,- Kč     a za další tři roky  podle nové obecní vyhlášky se všemi úlevami  by  měl činit  538 740,- Kč. Zda užívání  tohoto pozemku bylo  vůbec  placeno, jsem se nedozvěděl.
Přeji šťastné prožití Vánoc a lepší příští rok lidem dobré vůle.  Gabriel  Vach
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvinění zastupitele

V posledním  2. čísle 14. ročníku Netvořického zpravodaje úřad městyse až dodatečně  zveřejnil  komentované příspěvky k mým článkům.  Byly zveřejněny bez souvislostí  s příčinami  vzniku bez ilustračních fotografií.  Ani na internetové  stránky  obce  se ucelené zveřejnění mých příspěvků nedostalo, ačkoliv jsem o to žádal. Situace popsané v kritických článcích obecní úřad neřešil.
Jediné,  co udělali  Jiří Kubásek, Monika Šlehobrová, Jiří Gabriel, Jitka Povolná a Miroslav Český bylo  to,  že podali  a společně  podepsali  za Městys Netvořice  trestní oznámení na mou osobu.
Na vypracování tak odborného trestního oznámení  ani jeden z podepsaných oznamovatelů nemá kvalifikaci. Takže se mohu domnívat, že trestní oznámení bylo zpracováno za peníze.  Za jaké ?

K  podání  vysvětlení  ohledně pomluvy jsem byl předvolán 31. 10. 2013 na policii do Benešova.  Nařčení  jako  takové  jsem odmítl. Policii jsem předal  dokumentaci,  která dokladuje  způsoby, kterými  je správa městyse řízena. Myslím, že k mnoha rozhodnutím by měla mít rada obce  souhlas zastupitelstva. To dokládá precedens ze zápisu schůze zastupitelstva  ze 7. 3. 2013, kde bylo schváleno jedno trestní podání. Ten samý den jsem ještě  podával vysvětlení na obvodním oddělení  policie v Týnci. Zde jsem byl označen jako podezřelý z toho, že jsem zcizil zápis ze schůze  zastupitelstva  z  30. 5. 2013. To byl totiž už ověřený zápis se špatným datem, který  zároveň  dokumentuje  metody  šikanování  voleného zastupitele.  Sama  ztráta dokumentu  nahlášená na policii  starostou  o mnohém svědčí. Ten totiž věděl,  že kopie tohoto zápisu  existuje. Není totiž možné, aby existovaly dva originály zápisu  ze zastupitelstva. Svědčilo by to o tom, že se zápisy mohou dodatečně  upravovat a pozměňovat, což je trestním činem. Dále bez komentáře.  G. Vach.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdravím vážení - a nebojte se - my nemáme co ztratit -  co nám vládnou ano - ti se bojí hodně.