O firmě

Keramika Gabriel Vach

výroba zakázkové keramiky

Rodinná firma pracuje samostatně od roku 1975. Produkce je kvalitní, kvalitu výrobků prověřily dlouhodobé zakázky a export prostřednictvím Art-centra Praha. Výrobky jsou prodávány prostřednictvím mezinárodních prestižních hrnčířských trhů v Německu a Rakousku.

V Čechách se můžete s našimi výrobky setkat na hrnčířských trzích v Berouně a na samostatných výstavách, které pravidelně pořádáme v různých galeriích a výstavních síních. Výrobky jsou řádně signovány tlačenými značkami i s rokem vzniku. Zaručují nezaměnitelnost originální keramiky a jsou zastoupeny v mnoha soukromých sbírkách význačných osobností.

==============================================================================

 

Vzpomínka na Mgr. Karla Kváču

 

Lidé se ve svém životě  scházejí tak, jak je někde v jejich horoskopech napsáno. Tato setkávání  mění mnohé osudy, doplňuje je  a upřesňuje.

To, že osud chtěl, aby se Karel se svou ženou Gábinou setkal s keramiky Marií a Gabrielem Vachovými, bylo právě tak důležité pro ně jako pro mnoho jiných lidí, kteří se do spletence vztahů navzájem dostali.

Na první náhodné setkání Vachů a Kváčů v Netvořicích se nedá zapomenout. Bylo to v neděli 11. června 1995. Tím, že u nás zakoupili několika zvonků na rozšíření  své sbírky, se stali milovníky a sběrateli české keramiky.

Stávalo se velmi často, že se jen mimoděk u Vachů v Netvořicích mluvilo o Kváčových, a oni zčista jasna zazvonili u vrátek.  Z této posedlosti se záhy vytvořil velmi vřelý a přátelský vztah. Karel byl  impulzivní, tvrdohlavý a hloubavý člověk, stejně jako je Gabriel.  Polarita názorů měla ovšem opačný náboj. Tyto názory, zprvu opačné, se však časem staly takřka totožné a posuzování dějů v této republice se sbližovalo a viníci politické a morální  krize se v názorech obou stali totožnými.

Znechucení politikou ovšem nebránilo tomu, aby se navzájem setkávali a hodnotili  kvality různých keramiků, jejich prací,  osobních vlastností  a výtvarných inspirací. Měl jsem zpočátku mnoho znalostí o současné keramické tvorbě. Postupem času se ovšem Karel propracoval ke kvalitám dokonalejšího znalce keramické tvorby a svou systematickou prací v tomto prostředí vytvořil unikátní sbírku současné keramiky.

Mnoho keramiků navštívil,  osobně je poznal a vytvořil si vlastní žebříček hodnocení  kvality keramické tvorby, také  uměl posoudit přiměřenost požadované ceny za umělecká  díla  a  jeho úsudek byl stále dokonalejší.

Jeho práce v oboru sběratelství keramiky se dá nazvat novodobým mecenášstvím. Mnohým keramikům pomáhal z dluhových pastí a ze složitých životních situací tím, že si kupoval jejich výrobky. Zda se dočkal uznání, nevím,  lidé bývají někdy nevděční.

Svým instinktem  dokázal s osobním nasazením převést některá díla ze sádry do podoby bronzového odlitku. To se povedlo hlavně u autora Ladislava Zívra. Je to velmi záslužná práce.

Karel Kváča byl člověk, který si zaslouží uznání. Byl člověkem, který pomáhal tvořivým a doceňoval nedoceněné. Sbíral veterány keramického  umění, ale i mladé perspektivní autory. Podporoval jejich sebevědomí a byl i jejich kritikem.

Sbírka keramiky, kterou vytvořil, je ojedinělým přínosem české kultuře, neboť keramická tvorba není současnými pověřenými  státními orgány doceňována.

Schází český keramický průmysl, který by sponzoroval české autory. Novodobý design živoří na periférii nekonkurenčně vybavených dílen manufakturního typu.

Kapitál se do podobného podnikání nehrne. Vidina vysokých zisků v této oblasti opravdu nehrozí.

 

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze shromažďuje jen velmi těžkopádně to, co se v této oblasti vytváří. Jistě na to má vliv i ekonomická situace současnosti. Ovšem ekonomická situace byla vždy nějaká a vymlouvat se na ni, je obvykle nejjednodušší a kverulantsky neprokazatelné.

Z této zprávy o Karlu Kváčovi a jeho snahách vyplývá jediné. Zemřel člověk velkého srdce, velký snílek, vizionář lepších zítřků. Šel vlastním příkladem do neprobádaných zákoutí českého umění. Do jeho velké duše se napěchovaly ideály všech těch, kteří mu věřili a kterým pomáhal.

Jak dlouho bude trvat, než se nalezne někdo, kdo bude chtít v jeho práci pokračovat?

Závěrem si dovolím  jménem obyčejných keramiků z Netvořic  poděkovat panu Karlu  Kváčovi  za jeho sběratelskou posedlost, která pomohla mnohým keramikům  a založila novodobou sbírku současné keramiky.

Bůh žehnej jeho posedlosti a bohulibé činnosti. V hliněném srdci keramiků zůstane  jeho jméno na věky.

Mgr. Karel Kváča   - narozen 22. 3. 1939 - zemřel 8.5. 2013

==================================================================================